มอนสเตอร์

ค้นหา...

... ... ... ...

... ...

-

พบทั้งหมด [1674] จำนวนหน้า [84] แสดงจำนวนที่ [321-340]

รหัสมอนสเตอร์ ภาพ ชื่อเกาหลี ชื่ออังกฤษ เลเวล HP ค่าประสบการณ์ จ็อบค่าประสบการณ์ รหัสการ์ด เสริม
1362 Treasure Chest Treasure Chest 99 0 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1363 Treasure Chest Treasure Chest 99 0 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1364 Assaulter Assaulter 93 12,853 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1365 Apocalypse Apocalypse 91 22,880 6,540 4,935 4242 ไม่ใช่
1366 Lava Golem Lava Golem 86 24,324 6,470 3,879 4184 ไม่ใช่
1367 Blazer Blazer 84 8,252 3,173 1,871 4215 ไม่ใช่
1368 Geographer Geographer 80 8,071 2,715 2,000 4280 ไม่ใช่
1369 Grand Peco Grand Peco 73 8,054 2,387 1,361 4161 ไม่ใช่
1370 Succubus Succubus 96 16,955 5,357 4,322 4218 ไม่ใช่
1371 Fake Angel False Angel 84 16,845 3,371 1,949 4316 ไม่ใช่
1372 Goat Goat 84 11,077 3,357 2,015 4150 ไม่ใช่
1373 MVP! Lord of Death MVP! Lord of the Dead 94 603,383 131,343 43,345 4276 ไม่ใช่
1374 Incubus Incubus 95 17,281 5,254 4,212 4269 ไม่ใช่
1375 The Paper The Paper 86 18,557 2,849 1,998 4172 ไม่ใช่
1376 Harpy Harpy 90 16,599 3,562 2,133 4325 ไม่ใช่
1377 Elder Elder 94 21,592 5,650 3,408 4251 ไม่ใช่
1378 Demon Pungus Demon Pungus 81 7,259 3,148 1,817 4173 ไม่ใช่
1379 Nightmare Terror Nightmare Terror 95 22,605 4,183 4,359 4166 ไม่ใช่
1380 Driller Driller 86 7,452 3,215 1,860 4180 ไม่ใช่
1381 Grizzly Grizzly 87 11,733 3,341 2,012 4162 ไม่ใช่