มอนสเตอร์

ค้นหา...

... ... ... ...

... ...

-

พบทั้งหมด [1674] จำนวนหน้า [84] แสดงจำนวนที่ [261-280]

รหัสมอนสเตอร์ ภาพ ชื่อเกาหลี ▲ ชื่ออังกฤษ เลเวล HP ค่าประสบการณ์ จ็อบค่าประสบการณ์ รหัสการ์ด เสริม
1954 Crystal Crystal 1 15 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
2074 Curupira Curupira 68 3,096 622 450 ไม่ตก ไม่ใช่
2253 MVP! Daehyon MVP! General Daehyun 142 2,500,148 1,501,561 1,274,220 4574 ไม่ใช่
2726 Dame of Sentinel Ringleader Dame of Sentinel Ringleader 127 172,690 13,890 38,250 4392 ไม่ใช่
1609 Dancing Dragon Zhu Po Long 1 15 30 30 7875 ไม่ใช่
1514 Dancing Dragon Zhu Po Long 80 9,136 3,030 769 4272 ไม่ใช่
2031 Dandelion Dandelion 80 120,000 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1985 Dandelion Member Dandelion Member 37 5,176 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
2187 Dark Coelacanth Gloomy Coelacanth 100 2,200,000 500,000 500,000 4527 ไม่ใช่
1448 Dark Frame Dark Frame 59 7,500 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1260 Dark Frame Dark Frame 87 7,500 3,652 3,271 4170 ไม่ใช่
1302 Dark Illusion Dark Illusion 87 103,631 11,163 4,181 4169 ไม่ใช่
1605 Dark Illusion Dark Illusion 77 5,631 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
2052 MVP! Dark Lord MVP! Dark Lord 96 96,000 65,780 45,045 4168 ไม่ใช่
2102 MVP! Dark Lord MVP! Dark Lord 96 96,000 65,780 45,045 4168 ไม่ใช่
1272 MVP! Dark Lord MVP! Dark Lord 96 770,000 65,780 45,045 4168 ไม่ใช่
2048 Dark Pinguicula Dark Pinguicula 99 8,780 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
2015 Dark Pinguicula Dark Pinguicula 113 17,002 2,101 2,419 4468 ไม่ใช่
1198 Dark Priest Dark Priest 98 101,992 12,192 5,152 4171 ไม่ใช่
2023 Dark Shadow Dark Shadow 147 434,300 7,630 5,721 4449 ไม่ใช่