มอนสเตอร์

ค้นหา...

... ... ... ...

... ...

-

พบทั้งหมด [1674] จำนวนหน้า [84] แสดงจำนวนที่ [261-280]

รหัสมอนสเตอร์ ภาพ ชื่อเกาหลี ชื่ออังกฤษ เลเวล HP ค่าประสบการณ์ ▲ จ็อบค่าประสบการณ์ รหัสการ์ด เสริม
1915 Pink Crystal Pink Crystal 90 250 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
2171 Gold Rake Scaraba Gold Rake Scaraba 139 270,800 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1660 Armaia Armeyer Dinze 66 7,110 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
2172 Gold One-Horn Scaraba Gold One-Horn Scaraba 130 204,400 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1661 Erend Errende Ebecee 59 6,980 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
2173 Gold Two-Horn Scaraba Gold Two-Horn Scaraba 134 235,600 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1662 Kavac Kavach Icarus 60 7,899 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1663 Rawrel Laurell Weinder 61 6,168 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1922 Incarnation of Morroc Incarnation of Morroc 97 1,200,000 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1923 Incarnation of Morroc Incarnation of Morroc 97 1,200,000 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1924 Incarnation of Morroc Incarnation of Morroc 96 1,200,000 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1669 Dimik Dimik 77 10,000 0 0 4370 ไม่ใช่
1925 Incarnation of Morroc Incarnation of Morroc 98 1,200,000 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1926 Jakk Jakk 38 300 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1927 Whisper Whisper 34 100 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1928 Deviruchi Deviruchi 46 500 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1674 Monemus Monemus 88 80,000 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1930 Piamette Piamette 90 3,000,000 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1419 Familiar Familiar 8 155 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1675 Venatu Venatu 77 8,000 0 0 4369 ไม่ใช่