มอนสเตอร์

ค้นหา...

... ... ... ...

... ...

-

พบทั้งหมด [1674] จำนวนหน้า [84] แสดงจำนวนที่ [261-280]

รหัสมอนสเตอร์ ภาพ ชื่อเกาหลี ชื่ออังกฤษ เลเวล HP ค่าประสบการณ์ จ็อบค่าประสบการณ์ รหัสการ์ด ▲ เสริม
1875 Tristan III Dead King 80 43,000 1 1 ไม่ตก ไม่ใช่
2131 MVP! Lost Dragon MVP! Lost Dragon 135 608,920 30,000 30,000 ไม่ตก ไม่ใช่
1364 Assaulter Assaulter 93 12,853 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1876 Lord of the Dead Lord of the Dead 99 2,000,000 131,343 43,345 ไม่ตก ไม่ใช่
1877 Crystal Crystal 1 15 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1878 Shining Plant Shining Plant 1 20 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1879 Eclipse Pet Eclipse 6 1,800 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
2135 Creeper Creeper 100 1,000 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1624 Waste Stove Old Stove 68 15,895 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1880 Wood Goblin Wood Goblin 42 6,982 2,201 1,552 ไม่ตก ไม่ใช่
1625 Porcellio Porcellio 43 5,523 1,024 693 ไม่ตก ไม่ใช่
1881 Les Les 39 3,080 1,521 912 ไม่ตก ไม่ใช่
1626 Hellion Revenant Hellion Revenant 88 286,900 1 1 ไม่ตก ไม่ใช่
1882 Baba Yaga Baba Yaga 49 7,444 2,583 2,583 ไม่ตก ไม่ใช่
2138 Nydhogg's Memory Nydhoggur Memory 130 10 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1883 Uzhas Uzhas 61 13,707 4,002 3,003 ไม่ตก ไม่ใช่
2139 Nydhogg's Memory Nydhoggur Memory 130 10 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1884 Mavka Mavka 63 19,200 8,301 6,353 ไม่ตก ไม่ใช่
2140 Nydhogg's Memory Nydhoggur Memory 130 10 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1885 MVP! Gopinich MVP! Gopinich 85 299,321 45,250 16,445 ไม่ตก ไม่ใช่