มอนสเตอร์

ค้นหา...

... ... ... ...

... ...

-

พบทั้งหมด [1674] จำนวนหน้า [84] แสดงจำนวนที่ [261-280]

รหัสมอนสเตอร์ ภาพ ชื่อเกาหลี ชื่ออังกฤษ เลเวล HP ค่าประสบการณ์ จ็อบค่าประสบการณ์ รหัสการ์ด เสริม
1302 Dark Illusion Dark Illusion 87 103,631 11,163 4,181 4169 ไม่ใช่
1303 Giant Hornet Giant Hornet 90 13,105 5,785 2,006 4271 ไม่ใช่
1304 Giant Spider Giant Spider 88 11,874 6,211 2,146 4270 ไม่ใช่
1305 Ancient Worm Ancient Worm 97 22,598 8,174 3,782 4249 ไม่ใช่
1306 Leib Olmai Leib Olmai 91 24,233 6,011 2,171 4188 ไม่ใช่
1307 Cat o' Nine Tails Cat o' Nine Tails 92 64,512 10,869 4,283 4290 ไม่ใช่
1308 Panzer Goblin Panzer Goblin 86 14,130 7,212 2,697 4310 ไม่ใช่
1309 Gajomart Gajomart 87 13,669 6,625 2,900 4151 ไม่ใช่
1310 Majoruros Majoruros 96 57,991 12,525 3,799 4201 ไม่ใช่
1311 Gullinbursti Gullinbursti 88 21,331 5,814 2,376 4164 ไม่ใช่
1312 MVP! Turtle General MVP! Turtle General 97 620,700 18,202 9,800 4305 ไม่ใช่
1313 Mobster Mobster 81 7,991 4,424 1,688 4317 ไม่ใช่
1314 Permeter Permeter 84 8,228 3,756 1,955 4311 ไม่ใช่
1315 Assaulter Assaulter 93 11,170 4,854 2,654 4246 ไม่ใช่
1316 Solider Solider 86 12,099 4,458 1,951 4220 ไม่ใช่
1317 Fur Seal Seal 87 9,114 3,765 1,824 4312 ไม่ใช่
1318 Heater Heater 85 11,020 3,766 2,359 4331 ไม่ใช่
1319 Freezer Freezer 85 8,636 3,665 2,197 4319 ไม่ใช่
1320 Owl Duke Owl Duke 89 26,623 7,217 3,474 4237 ไม่ใช่
1321 Dragon Tail Dragon Tail 86 8,368 3,587 1,453 4178 ไม่ใช่