มอนสเตอร์

ค้นหา...

... ... ... ...

... ...

-

พบทั้งหมด [1674] จำนวนหน้า [84] แสดงจำนวนที่ [241-260]

รหัสมอนสเตอร์ ภาพ ชื่อเกาหลี ชื่ออังกฤษ เลเวล HP ค่าประสบการณ์ จ็อบค่าประสบการณ์ รหัสการ์ด เสริม ▲
1828 Gullinbrusti Gullinbrusti 20 20 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
2084 Scaraba Two-Horned Scaraba 134 58,900 5,780 4,549 4505 ไม่ใช่
2340 Tiyanak Tiyanak 105 50,211 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
2852 Special Disguise Special Disguise 103 69,475 6,695 15,060 4910 ไม่ใช่
1061 Nightmare Nightmare 69 4,437 1,912 1,912 4127 ไม่ใช่
1317 Fur Seal Seal 87 9,114 3,765 1,824 4312 ไม่ใช่
1573 Elder Elder 64 21,592 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1829 Sword Guardian Sword Master 86 152,533 155,013 122,604 4427 ไม่ใช่
2085 Antler Scaraba Antler Scaraba 136 62,600 6,330 5,255 4505 ไม่ใช่
2341 MVP! RWC Boss MVP! 2011 RWC Boss 141 3,205,000 1,300,000 1,100,000 ไม่ตก ไม่ใช่
2853 Swift Dimik Swift Dimik 116 87,760 9,475 23,265 4370 ไม่ใช่
1062 Santa Poring Santa Poring 3 69 4 5 4005 ไม่ใช่
1318 Heater Heater 85 11,020 3,766 2,359 4331 ไม่ใช่
1574 Elder Willow Elder Willow 20 693 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1830 Bow Guardian Bow Master 80 80,404 50,149 23,006 4428 ไม่ใช่
2086 Rake Scaraba Rake Scaraba 139 67,700 6,990 5,995 4505 ไม่ใช่
2342 Diabolic Diabolic 83 9,815 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
2854 Special Deviruchi Special Deviruchi 93 29,120 5,415 16,245 4864 ไม่ใช่
1063 Lunatic Lunatic 3 60 6 2 4006 ไม่ใช่
1319 Freezer Freezer 85 8,636 3,665 2,197 4319 ไม่ใช่