มอนสเตอร์

ค้นหา...

... ... ... ...

... ...

-

พบทั้งหมด [1674] จำนวนหน้า [84] แสดงจำนวนที่ [241-260]

รหัสมอนสเตอร์ ภาพ ชื่อเกาหลี ชื่ออังกฤษ ▲ เลเวล HP ค่าประสบการณ์ ▲ จ็อบค่าประสบการณ์ รหัสการ์ด เสริม
1992 Cornus Cornus 108 41,220 30,854 4,427 4448 ไม่ใช่
1067 Cornutus Cornutus 30 1,620 240 149 4061 ไม่ใช่
1073 Crab Crab 32 2,451 163 101 4153 ไม่ใช่
1570 Cramp Cramp 56 4,720 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1209 Cramp Cramp 73 4,720 2,300 1,513 4296 ไม่ใช่
1018 Creamy Creamy 28 595 105 70 4040 ไม่ใช่
1293 Creamy Fear Creamy Fear 91 13,387 7,365 2,691 4298 ไม่ใช่
2229 Creator Flamel Creator Flamel 160 2,230,000 18,000 10,000 ไม่ตก ไม่ใช่
2236 MVP! Creator Flamel MVP! Creator Flamel 160 4,230,000 5,223,570 2,630,354 4563 ไม่ใช่
2135 Creeper Creeper 100 1,000 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1443 Cruiser Cruiser 35 2,820 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1248 Cruiser Cruiser 60 2,820 1,100 450 4297 ไม่ใช่
1877 Crystal Crystal 1 15 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1951 Crystal Crystal 1 15 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1952 Crystal Crystal 1 15 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1953 Crystal Crystal 1 15 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1954 Crystal Crystal 1 15 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
2080 Crystal Crystal 7 77 7 7 ไม่ตก ไม่ใช่
2079 Crystal Crystal 77 7,777,777 4,155,554 3,777,777 ไม่ตก ไม่ใช่
2074 Curupira Curupira 68 3,096 622 450 ไม่ตก ไม่ใช่