มอนสเตอร์

ค้นหา...

... ... ... ...

... ...

-

พบทั้งหมด [1674] จำนวนหน้า [84] แสดงจำนวนที่ [241-260]

รหัสมอนสเตอร์ ภาพ ชื่อเกาหลี ชื่ออังกฤษ เลเวล HP ค่าประสบการณ์ ▲ จ็อบค่าประสบการณ์ รหัสการ์ด เสริม
1903 Treasure Box Treasure Box 99 49 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1393 Mummy Mummy 58 5,176 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1905 Barricade Barricade 98 600,000 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1394 Zombie Zombie 21 534 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1906 Barricade Barricade 98 150 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1395 Wind Crystal Wind Crystal 1 15 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1907 Guardian Stone Guardian Stone 90 120,000 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1396 Earth Crystal Earth Crystal 1 15 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1908 Guardian Stone Guardian Stone 90 120,000 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1397 Fire Crystal Fire Crystal 1 15 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1909 Food Storage Food Storage 90 250 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1398 Water Crystal Water Crystal 1 15 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1910 Food Depot Food Depot 90 250 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1911 Neutrality Flag Neutrality Flag 90 150 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1912 Lion Flag Lion Flag 90 150 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
2936 Ghostring Ghostring 1 10 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1913 Eagle Flag Eagle Flag 90 150 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1914 Blue Crystal Blue Crystal 90 250 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
2170 Gold Antler Scaraba Gold Antler Scaraba 136 250,400 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1659 Whikebain Wickebine Tres 62 7,320 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่