มอนสเตอร์

ค้นหา...

... ... ... ...

... ...

-

พบทั้งหมด [1674] จำนวนหน้า [84] แสดงจำนวนที่ [241-260]

รหัสมอนสเตอร์ ภาพ ชื่อเกาหลี ชื่ออังกฤษ เลเวล HP ค่าประสบการณ์ จ็อบค่าประสบการณ์ รหัสการ์ด เสริม
1281 Sage Worm Sage Worm 65 3,850 1,155 1,320 4219 ไม่ใช่
1282 Kobold Archer Kobold Archer 55 2,560 739 455 4292 ไม่ใช่
1283 Chimera Chimera 96 32,600 4,950 3,000 4300 ไม่ใช่
1285 Archer Guardian Archer Guardian 74 28,634 1 1 ไม่ตก ไม่ใช่
1286 Knight Guardian Knight Guardian 86 30,214 1 1 ไม่ตก ไม่ใช่
1287 Soldier Guardian Soldier Guardian 56 15,670 1 1 ไม่ตก ไม่ใช่
1288 Emperium Emperium 90 68,430 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1289 Maya Purple Maya Purple 91 55,479 10,496 3,893 4198 ไม่ใช่
1290 Skeleton General Skeleton General 96 17,402 8,170 3,370 4221 ไม่ใช่
1291 Wraith Dead Wraith Dead 95 43,021 10,341 3,618 4189 ไม่ใช่
1292 Mini Demon Mini Demon 91 32,538 8,396 3,722 4204 ไม่ใช่
1293 Creamy Fear Creamy Fear 91 13,387 7,365 2,691 4298 ไม่ใช่
1294 Killer Mantis Killer Mantis 92 13,183 6,509 2,366 4301 ไม่ใช่
1295 Owl Baron Owl Baron 94 60,746 10,967 4,811 4238 ไม่ใช่
1296 Kobold Leader Kobold Leader 85 18,313 7,432 2,713 4291 ไม่ใช่
1297 Ancient Mummy Ancient Mummy 90 40,599 8,040 3,499 4248 ไม่ใช่
1298 Zombie Master Zombie Master 91 14,211 7,610 2,826 4274 ไม่ใช่
1299 Goblin Leader Goblin Leader 84 20,152 6,036 2,184 4155 ไม่ใช่
1300 Caterpillar Caterpillar 91 14,439 6,272 3,107 4289 ไม่ใช่
1301 Am Mut Am Mut 92 12,099 7,709 2,690 4245 ไม่ใช่