มอนสเตอร์

ค้นหา...

... ... ... ...

... ...

-

พบทั้งหมด [1674] จำนวนหน้า [84] แสดงจำนวนที่ [221-240]

รหัสมอนสเตอร์ ภาพ ชื่อเกาหลี ชื่ออังกฤษ เลเวล HP ค่าประสบการณ์ จ็อบค่าประสบการณ์ รหัสการ์ด เสริม ▲
2081 Suspicious Hydra Strange Hydra 34 854 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
2337 Hidden Mob Monster 151 10,000 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
2849 Solid Draco Solid Draco 114 200,990 6,485 10,830 4444 ไม่ใช่
1058 Metaller Metaller 44 926 241 152 4057 ไม่ใช่
1314 Permeter Permeter 84 8,228 3,756 1,955 4311 ไม่ใช่
1570 Cramp Cramp 56 4,720 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1826 Myst Myst 38 20 16,777,215 999,999 ไม่ตก ไม่ใช่
2082 Piranha Piranha 75 4,522 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
2338 Bangungot Manananggal Manananggal 107 204,511 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
2850 Dolomedes Ringleader Dolomedes Ringleader 132 272,955 16,755 46,380 4506 ไม่ใช่
1059 MVP! Mistress MVP! Mistress 84 372,000 39,325 27,170 4132 ไม่ใช่
1315 Assaulter Assaulter 93 11,170 4,854 2,654 4246 ไม่ใช่
1571 Deviace Deviace 47 19,192 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1827 Sasquatch Sasquatch 30 3,163 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
2083 Scaraba One-Horned Scaraba 130 51,100 5,220 4,011 4505 ไม่ใช่
2339 1 10 30 30 ไม่ตก ไม่ใช่
2851 Special Dokebi Special Dokebi 62 24,100 8,770 5,685 4845 ไม่ใช่
1060 Bigfoot Bigfoot 44 1,619 310 188 4074 ไม่ใช่
1316 Solider Solider 86 12,099 4,458 1,951 4220 ไม่ใช่
1572 Drops Drops 3 55 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่