มอนสเตอร์

ค้นหา...

... ... ... ...

... ...

-

พบทั้งหมด [1674] จำนวนหน้า [84] แสดงจำนวนที่ [221-240]

รหัสมอนสเตอร์ ภาพ ชื่อเกาหลี ▲ ชื่ออังกฤษ เลเวล HP ค่าประสบการณ์ จ็อบค่าประสบการณ์ รหัสการ์ด เสริม
1631 Chung E Green Maiden 59 23,900 4,256 920 4373 ไม่ใช่
1519 Chung E Green Maiden 70 23,900 2,396 993 ไม่ตก ไม่ใช่
2348 Civil Servant Mao Guai 83 9,815 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1513 Civil Servant Mao Guai 88 14,390 4,023 2,750 4202 ไม่ใช่
1269 Clock Clock 90 11,050 3,410 2,904 4299 ไม่ใช่
1528 Clock Clock 60 11,050 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
2870 Clock Ringleader Clock Ringleader 81 27,780 3,385 8,685 4299 ไม่ใช่
1270 Clock Tower Manager Clock Tower Manager 87 18,600 4,378 2,850 4229 ไม่ใช่
1527 Clock Tower Manager Clock Tower Manager 63 18,600 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
2233 Clown Alphoccio Clown Alphoccio 160 1,894,278 18,000 10,000 ไม่ตก ไม่ใช่
2240 MVP! Clown Alphoccio MVP! Clown Alphoccio 160 3,894,278 4,226,036 2,468,972 4560 ไม่ใช่
1976 Cobalt Mineral Cobalt Mineral 72 29,665 12,332 10,379 714 ไม่ใช่
1860 Coco Coco 17 817 120 78 4041 ไม่ใช่
1104 Coco Coco 28 817 120 78 4041 ไม่ใช่
2186 Coelacanth Coelacanth 100 1,200,000 200,000 200,000 ไม่ตก ไม่ใช่
2152 Comodo Comodo 81 4,002 1,072 1,581 4516 ไม่ใช่
1901 Condor Condor 5 8,000 100 100 ไม่ตก ไม่ใช่
1009 Condor Condor 10 114 6 5 4015 ไม่ใช่
1937 Constant Constant 55 10,000 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1738 Constant Constant 55 10,000 3,230 116 ไม่ตก ไม่ใช่