มอนสเตอร์

ค้นหา...

... ... ... ...

... ...

-

พบทั้งหมด [1674] จำนวนหน้า [84] แสดงจำนวนที่ [221-240]

รหัสมอนสเตอร์ ภาพ ชื่อเกาหลี ชื่ออังกฤษ เลเวล HP ค่าประสบการณ์ จ็อบค่าประสบการณ์ รหัสการ์ด เสริม
1261 Wild Rose Wild Rose 61 2,980 1,113 688 4257 ไม่ใช่
1262 Mutant Dragon Mutant Dragonoid 96 62,600 4,730 3,536 4203 ไม่ใช่
1263 Wind Ghost Wind Ghost 79 4,820 2,424 1,488 4264 ไม่ใช่
1264 Merman Merman 90 14,690 4,500 3,000 4199 ไม่ใช่
1265 Cookie Cookie 36 950 300 180 4293 ไม่ใช่
1266 Aster Aster 26 1,372 122 78 4247 ไม่ใช่
1267 Carat Carat 70 5,200 1,926 1,353 4288 ไม่ใช่
1268 Bloody Knight Bloody Knight 97 57,870 10,120 6,820 4320 ไม่ใช่
1269 Clock Clock 90 11,050 3,410 2,904 4299 ไม่ใช่
1270 Clock Tower Manager Clock Tower Manager 87 18,600 4,378 2,850 4229 ไม่ใช่
1271 Alligator Alligator 64 6,962 1,379 866 4252 ไม่ใช่
1272 MVP! Dark Lord MVP! Dark Lord 96 770,000 65,780 45,045 4168 ไม่ใช่
1273 Orc Lady Orc Lady 56 2,000 644 407 4255 ไม่ใช่
1274 Megalith Megalith 68 5,300 1,758 1,075 4200 ไม่ใช่
1275 Alice Alice 86 10,000 3,583 2,400 4253 ไม่ใช่
1276 Raydric Archer Raydric Archer 86 5,250 3,025 2,125 4187 ไม่ใช่
1277 Greatest General Greatest General 60 3,632 1,238 752 4283 ไม่ใช่
1278 Stalactic Golem Stalactic Golem 85 18,700 5,808 2,695 4223 ไม่ใช่
1279 Tri Joint Tri Joint 48 2,300 386 220 4308 ไม่ใช่
1280 Steam Goblin Goblin Steamrider 60 2,490 864 495 4156 ไม่ใช่