มอนสเตอร์

ค้นหา...

... ... ... ...

... ...

-

พบทั้งหมด [1674] จำนวนหน้า [84] แสดงจำนวนที่ [201-220]

รหัสมอนสเตอร์ ภาพ ชื่อเกาหลี ชื่ออังกฤษ ▲ เลเวล HP ค่าประสบการณ์ จ็อบค่าประสบการณ์ รหัสการ์ด เสริม
2238 MVP! Champion Chen MVP! Champion Chen 160 4,249,350 5,113,568 2,934,974 4562 ไม่ใช่
2224 Chen Chen 141 218,721 25,684 19,810 4569 ไม่ใช่
2351 Chepet Chepet 83 9,815 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1444 Chepet Chepet 42 4,950 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1250 Chepet Chepet 65 4,950 1,518 946 4284 ไม่ใช่
1283 Chimera Chimera 96 32,600 4,950 3,000 4300 ไม่ใช่
1456 Chimera Chimera 70 32,600 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1861 Choco Choco 43 4,278 1,265 1,265 4285 ไม่ใช่
1214 Choco Choco 65 4,278 1,265 1,265 4285 ไม่ใช่
1183 Chonchon Chonchon 5 67 5 4 4009 ไม่ใช่
1011 Chonchon Chonchon 5 67 5 4 4009 ไม่ใช่
2300 Chonchon Chonchon 1 50 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1741 Christmas Cookie Christmas Cookie 28 2,090 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1246 Christmas Cookie Christmas Cookie 42 2,090 452 255 4235 ไม่ใช่
1825 Christmas Goblin Christmas Goblin 25 1,176 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1607 Christmas Goblin Christmas Goblin 25 10 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1245 Christmas Goblin Christmas Goblin 44 1,176 282 171 4060 ไม่ใช่
1244 Christmas Jakk Christmas Jakk 38 3,581 1,113 688 4109 ไม่ใช่
1588 Christmas Orc Christmas Orc 24 1,400 261 160 4066 ไม่ใช่
2210 Xmas Lunatic Christmas Snow Rabbit 1 60 27 20 ไม่ตก ไม่ใช่