มอนสเตอร์

ค้นหา...

... ... ... ...

... ...

-

พบทั้งหมด [1674] จำนวนหน้า [84] แสดงจำนวนที่ [1-20]

รหัสมอนสเตอร์ ภาพ ชื่อเกาหลี ชื่ออังกฤษ เลเวล ▲ HP ค่าประสบการณ์ จ็อบค่าประสบการณ์ รหัสการ์ด เสริม
1792 Soccer Ball Soccer Ball 1 1,000 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
2304 Queen Scaraba Queen Scaraba 1 50 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
2305 Ungoliant Ungoliant 1 50 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
2307 Mistress Mistress 1 50 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
2057 Suspicious Mouse Strange Mouse 1 4,720 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
2328 Drum Drum 1 200 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
2339 1 10 30 30 ไม่ตก ไม่ใช่
2349 Loli Ruri Loli Ruri 1 15 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1840 Golden Savage Golden Savage 1 15 30 30 ไม่ตก ไม่ใช่
2352 RSX 0805 RSX 0805 1 50 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1078 Red Plant Red Plant 1 10 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1079 Blue Plant Blue Plant 1 10 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1080 Green Plant Green Plant 1 10 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1081 Yellow Plant Yellow Plant 1 10 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1082 White Plant White Plant 1 10 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1083 Shining Plant Shining Plant 1 20 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1084 Black Mushroom Black Mushroom 1 15 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1085 Red Mushroom Red Mushroom 1 15 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
2372 Soil Soil 1 15 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
2373 Rock Rock 1 15 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ถัดไป