มอนสเตอร์

ค้นหา...

... ... ... ...

... ...

-

พบทั้งหมด [584] จำนวนหน้า [30] แสดงจำนวนที่ [1-20]

รหัสมอนสเตอร์ ภาพ ชื่อเกาหลี ชื่ออังกฤษ เลเวล ▲ HP ค่าประสบการณ์ จ็อบค่าประสบการณ์ รหัสการ์ด เสริม
2339 Lie ?????? Lie ?????? 1 10 30 30 ไม่ตก ไม่ใช่
2349 Loli Ruri Loli Ruri 1 15 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1840 Golden Savage Golden Savage 1 15 30 30 ไม่ตก ไม่ใช่
1078 Red Plant Red Plant 1 10 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1079 Blue Plant Blue Plant 1 10 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1080 Green Plant Green Plant 1 10 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1081 Yellow Plant Yellow Plant 1 10 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1082 White Plant White Plant 1 10 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1083 Shining Plant Shining Plant 1 20 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1084 Black Mushroom Black Mushroom 1 15 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1085 Red Mushroom Red Mushroom 1 15 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1609 Dancing Dragon Zhu Po Long 1 15 30 30 7875 ไม่ใช่
1395 Wind Crystal Wind Crystal 1 15 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1396 Earth Crystal Earth Crystal 1 15 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1397 Fire Crystal Fire Crystal 1 15 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1398 Water Crystal Water Crystal 1 15 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
2696 [High LV] Poring [High LV] Poring 1 500 160 150 616 ไม่ใช่
2697 [High LV] Poring [High LV] Poring 1 500 160 150 616 ไม่ใช่
2698 [High LV] Poring [High LV] Poring 1 500 160 150 616 ไม่ใช่
2699 [High LV] Poring [High LV] Poring 1 600 170 150 616 ไม่ใช่
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ถัดไป