ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "yuno_fild12"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Dustiness 30 0 นาที
Demon Pungus 20 0 นาที
Poporing 15 0 นาที
Geographer 5 0 นาที