ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "yuno_fild11"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด เกิดพื้นที่
Sleeper 10 0 นาที
Demon Pungus 10 2 นาที
Geographer 15 0 นาที
Sleeper 3 0 นาที
Geographer 2 0 นาที
Sleeper 30 0 นาที
Geographer 15 0 นาที
Red Plant 10 3 นาที - 5 นาที
Green Plant 10 3 นาที - 5 นาที
Yellow Plant 10 3 นาที - 5 นาที