ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "yuno_fild09"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Beetle King 40 0 นาที
Horn 40 0 นาที
Stainer 20 0 นาที
Dustiness 20 0 นาที
Hunter Fly 10 0 นาที
Wild Rose 5 0 นาที
Red Plant 10 3 นาที - 5 นาที
Green Plant 10 3 นาที - 5 นาที
Yellow Plant 10 3 นาที - 5 นาที