ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "yuno_fild08"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด เกิดพื้นที่
Wild Rose 5 0 นาที
Grand Peco 30 0 นาที
Grand Peco 20 0 นาที
Grand Peco 30 0 นาที
Geographer 12 0 นาที
Geographer 6 0 นาที
Geographer 12 0 นาที
Dustiness 7 0 นาที
Dustiness 6 0 นาที
Dustiness 7 0 นาที
Red Plant 10 3 นาที - 5 นาที
Green Plant 10 3 นาที - 5 นาที
Yellow Plant 10 3 นาที - 5 นาที