ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "yuno_fild07"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Goat 10 0 นาที
Geographer 20 0 นาที
Driller 10 0 นาที
Harpy 40 10 นาที - 15 นาที
Red Plant 10 3 นาที - 5 นาที
Green Plant 10 3 นาที - 5 นาที
Yellow Plant 10 3 นาที - 5 นาที