ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "yuno_fild06"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Sleeper 80 0 นาที
Goat 40 0 นาที
Demon Pungus 20 2 นาที
Red Plant 10 0 นาที
Yellow Plant 10 0 นาที
Green Plant 10 0 นาที