ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "yuno_fild05"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Rafflesia 70 0 นาที
Dustiness 30 0 นาที
Horn 30 0 นาที
Beetle King 10 0 นาที
Arc Angeling 1 60 นาที - 63 นาที
Red Plant 10 3 นาที - 5 นาที
Green Plant 10 3 นาที - 5 นาที
Yellow Plant 10 3 นาที - 5 นาที
Blue Plant 2 3 นาที - 5 นาที
Blue Plant 2 3 นาที - 5 นาที