ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "yuno_fild04"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
[High LV] Goat 2 5 นาที - 10 นาที
Poring 15 0 นาที
Drops 25 0 นาที
Goat 80 0 นาที
Pupa 25 0 นาที
Red Plant 10 6 นาที - 9 นาที
Green Plant 10 6 นาที - 9 นาที
Yellow Plant 10 6 นาที - 9 นาที
Poring 15 0 นาที
Drops 25 0 นาที
Goat 80 0 นาที
Pupa 25 0 นาที
Red Plant 10 6 นาที - 9 นาที
Green Plant 10 6 นาที - 9 นาที
Yellow Plant 10 6 นาที - 9 นาที