ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "yuno_fild02"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
[High LV] Driller 2 5 นาที - 10 นาที
Poring 20 0 นาที
Dustiness 20 0 นาที
Driller 55 0 นาที
Geographer 55 0 นาที
Grand Peco 40 0 นาที
Sleeper 5 0 นาที
Archangeling 1 60 นาที - 90 นาที
Harpy 1 0 นาที
Green Plant 10 6 นาที - 9 นาที
Yellow Plant 10 6 นาที - 9 นาที
Blue Plant 10 15 นาที - 23 นาที
Poring 20 0 นาที
Dustiness 20 0 นาที
Driller 55 0 นาที
Geographer 55 0 นาที
Grand Peco 40 0 นาที
Sleeper 5 0 นาที
Archangeling 1 60 นาที - 90 นาที
Harpy 1 0 นาที
Green Plant 10 6 นาที - 9 นาที
Yellow Plant 10 6 นาที - 9 นาที
Blue Plant 10 15 นาที - 23 นาที