ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "xmas_fild01"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
[High LV] Marin 2 5 นาที - 10 นาที
Marin 45 0 นาที
Sasquatch 50 0 นาที
Garm 1 120 นาที - 135 นาที