ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "xmas_dun02"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
[High LV] Myst Case 2 5 นาที - 10 นาที
Christmas Cookie 20 0 นาที
Cookie 20 0 นาที
Cruiser 70 0 นาที
Myst Case 120 0 นาที
Stormy Knight 1 120 นาที - 135 นาที