ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "um_fild01"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
[High LV] Dryad 2 5 นาที - 10 นาที
Wootan Fighter 30 0 นาที
Stem Worm 45 0 นาที
Harpy 6 0 นาที
Dryad 130 0 นาที
Dustiness 20 0 นาที
Green Plant 10 3 นาที - 5 นาที
Yellow Plant 10 3 นาที - 5 นาที
Shining Plant 6 3 นาที - 5 นาที