ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "um_dun01"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Stone Shooter 140 0 นาที
Wootan Fighter 20 0 นาที
Wootan Shooter 20 0 นาที
Yellow Plant 5 3 นาที - 5 นาที
Green Plant 5 3 นาที - 5 นาที