ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "tur_dun04"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด เกิดพื้นที่
Wanderer 2 0 นาที
Permeter 10 0 นาที
Assaulter 50 0 นาที
Heater 60 0 นาที
Freezer 40 0 นาที
Assaulter 15 2 นาที - 3 นาที
Heater 6 2 นาที - 3 นาที
Freezer 10 2 นาที - 3 นาที
Wanderer 2 1 นาที - 2 นาที
Turtle General 1 120 นาที - 135 นาที