ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "tur_dun02"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
[High LV] Freezer 2 5 นาที - 10 นาที
Pest 15 0 นาที
Permeter 60 0 นาที
Soldier 60 0 นาที
Freezer 40 0 นาที