ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "treasure02"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด เกิดพื้นที่
Thara Frog 20 5 นาที - 7 นาที
Kukre 20 1 นาที - 3 นาที
Hydra 1 5 นาที - 7 นาที
Hydra 1 5 นาที - 7 นาที
Hydra 1 5 นาที - 7 นาที
Hydra 1 5 นาที - 7 นาที
Hydra 1 5 นาที - 7 นาที
Whisper 4 4 นาที - 6 นาที
Kukre 5 1 นาที - 3 นาที
Hydra 1 5 นาที - 7 นาที
Hydra 1 5 นาที - 7 นาที
Hydra 1 5 นาที - 7 นาที
Hydra 1 5 นาที - 7 นาที
Hydra 1 5 นาที - 7 นาที
Whisper 2 5 นาที - 7 นาที
Whisper 1 5 นาที - 7 นาที
Hydra 1 5 นาที - 7 นาที
Whisper 1 5 นาที - 7 นาที
Hydra 1 5 นาที - 7 นาที
Hydra 1 5 นาที - 7 นาที
Hydra 1 5 นาที - 7 นาที
Hydra 1 5 นาที - 7 นาที
Hydra 1 5 นาที - 7 นาที
Whisper 1 2 นาที - 4 นาที
Pirate Skeleton 6 5 นาที - 7 นาที
Whisper 1 2 นาที - 4 นาที
Poison Spore 1 2 นาที - 4 นาที
Poison Spore 1 2 นาที - 4 นาที
Poison Spore 1 2 นาที - 4 นาที
Pirate Skeleton 1 5 นาที - 7 นาที
Pirate Skeleton 1 5 นาที - 7 นาที
Pirate Skeleton 1 5 นาที - 7 นาที
Marionette 1 4 นาที - 6 นาที
Pirate Skeleton 3 5 นาที - 7 นาที
Whisper 1 4 นาที - 6 นาที
Megalodon 6 7 นาที - 9 นาที
Whisper 1 4 นาที - 6 นาที
Hydra 1 5 นาที - 7 นาที
Hydra 1 5 นาที - 7 นาที
Ghostring 1 25 นาที - 30 นาที