ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "prt_sewb4"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Thief Bug Egg 15 0 นาที
Thief Bug 20 0 นาที
Thief Bug Female 60 0 นาที
Thief Bug Male 70 0 นาที
Golden Thief Bug 1 120 นาที - 135 นาที