ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "prt_sewb2"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
[High LV] Thief Bug 2 5 นาที - 10 นาที
Familiar 10 0 นาที
Spore 20 0 นาที
Thief Bug Egg 20 0 นาที
Thief Bug 70 0 นาที
Thief Bug Female 10 0 นาที
Plankton 5 0 นาที
Tarou 60 0 นาที