ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "prt_fild11"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
[High LV] Savage 2 5 นาที - 10 นาที
Poporing 10 0 นาที
Yoyo 20 0 นาที
Lunatic 10 0 นาที
Red Mushroom 10 3 นาที - 5 นาที
Coco 10 0 นาที
Savage 90 0 นาที
Savage Babe 30 0 นาที