ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "prt_fild03"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
[High LV] Yoyo 2 5 นาที - 10 นาที
Fabre 10 0 นาที
Pupa 5 0 นาที
Creamy 8 0 นาที
Poporing 10 0 นาที
Thief Bug Egg 5 0 นาที
Thief Bug 5 0 นาที
Yoyo 140 0 นาที
Choco 1 15 นาที - 19 นาที
Blue Plant 2 15 นาที - 23 นาที
Green Plant 5 3 นาที - 5 นาที