ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "pay_dun03_"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด เกิดพื้นที่
Skeleton Archer 4 0 นาที
Munak 4 0 นาที
Skeleton Soldier 4 0 นาที
Magnolia 8 0 นาที
Sohee 100 0 นาที
Munak 5 0 นาที
Bongun 5 0 นาที
Greatest General 5 0 นาที
Sohee 3 5 นาที - 7 นาที
Mandragora 1 5 นาที - 7 นาที
Mandragora 1 5 นาที - 7 นาที
Mandragora 1 5 นาที - 7 นาที
Mandragora 1 5 นาที - 7 นาที
Mandragora 1 5 นาที - 7 นาที
Blue Plant 1 10 นาที - 15 นาที
Whisper 1 30 นาที
Whisper 1 30 นาที
Mandragora 1 5 นาที - 7 นาที
Mandragora 1 5 นาที - 7 นาที
Mandragora 1 5 นาที - 7 นาที
Mandragora 1 5 นาที - 7 นาที
Mandragora 1 5 นาที - 7 นาที
Sohee 3 5 นาที - 7 นาที
Sohee 3 5 นาที - 7 นาที
Sohee 3 5 นาที - 7 นาที
Sohee 3 5 นาที - 7 นาที
Sohee 3 5 นาที - 7 นาที
Sohee 3 5 นาที - 7 นาที
Hydra 1 10 นาที - 15 นาที
Hydra 1 10 นาที - 15 นาที
Hydra 1 10 นาที - 15 นาที
Hydra 1 10 นาที - 15 นาที
Hydra 1 10 นาที - 15 นาที
Hydra 1 10 นาที - 15 นาที
Hydra 1 10 นาที - 15 นาที
Hydra 1 10 นาที - 15 นาที
Hydra 1 10 นาที - 15 นาที
Hydra 1 10 นาที - 15 นาที
Hydra 1 10 นาที - 15 นาที
Hydra 1 10 นาที - 15 นาที
Hydra 1 10 นาที - 15 นาที
Hydra 1 10 นาที - 15 นาที
Hydra 1 10 นาที - 15 นาที
Sohee 3 5 นาที - 7 นาที
Hydra 1 10 นาที - 15 นาที
Hydra 1 10 นาที - 15 นาที
Whisper 1 30 นาที
Whisper 1 30 นาที
Sohee 2 5 นาที - 7 นาที
Sohee 2 5 นาที - 7 นาที
Yellow Plant 1 10 นาที - 15 นาที
Giant Whisper 1 240 นาที
Nine Tail 2 0 นาที
Nine Tail 2 60 นาที - 90 นาที