ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "pay_dun01"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด เกิดพื้นที่
[High LV] Magnolia 2 5 นาที - 10 นาที
Familiar 10 0 นาที
Munak 1 7 นาที - 11 นาที
Skeleton Soldier 2 5 นาที - 8 นาที
Eggyra 30 0 นาที
Magnolia 60 0 นาที
Black Mushroom 7 15 นาที - 23 นาที
Red Plant 10 10 นาที - 15 นาที