ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "nif_fild02"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด เกิดพื้นที่
[High LV] Loli Ruri 2 5 นาที - 10 นาที
Lude 30 6 นาที - 9 นาที
Bloody Murderer 3 20 นาที - 30 นาที
Bloody Murderer 3 20 นาที - 30 นาที
Bloody Murderer 3 20 นาที - 30 นาที
Bloody Murderer 3 20 นาที - 30 นาที
Bloody Murderer 21 0 นาที
Loli Ruri 6 20 นาที - 30 นาที
Heirozoist 12 20 นาที - 30 นาที
Gibbet 15 20 นาที - 30 นาที
Gibbet 15 5 นาที - 8 นาที
Loli Ruri 60 2 นาที - 3 นาที
Dullahan 15 10 นาที - 15 นาที
Dullahan 15 0 นาที
Heirozoist 18 0 นาที
Gibbet 30 0 นาที