ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "nif_fild01"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด เกิดพื้นที่
[High LV] Disguise 2 5 นาที - 10 นาที
Disguise 40 1 นาที
Disguise 60 5 นาที - 7 นาที
Dullahan 14 30 นาที - 50 นาที
Dullahan 16 1 นาที
Gibbet 12 1 นาที
Heirozoist 12 1 นาที
Quve 40 1 นาที