ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "moc_pryd06"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด เกิดพื้นที่
Isis 20 0 นาที
Verit 30 0 นาที
Mummy 20 0 นาที
Mimic 10 0 นาที
Ancient Mummy 70 0 นาที
Amon Ra 1 120 นาที - 135 นาที