ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "moc_pryd05"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
[High LV] Ghoul 2 5 นาที - 10 นาที
Verit 50 0 นาที
Ghoul 20 0 นาที
Mummy 20 0 นาที
Minorous 80 0 นาที