ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "moc_pryd04"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Isis 60 0 นาที
Ghoul 60 0 นาที
Mummy 60 0 นาที
Verit 40 0 นาที
Osiris 1 120 นาที - 135 นาที