ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "moc_pryd03"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
[High LV] Mummy 2 5 นาที - 10 นาที
Skeleton Archer 20 0 นาที
Skeleton Soldier 20 0 นาที
Mummy 50 0 นาที
Ghoul 20 0 นาที
Verit 20 0 นาที
Isis 10 0 นาที