ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "moc_pryd02"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
[High LV] Isis 2 5 นาที - 10 นาที
Skeleton Archer 20 0 นาที
Skeleton Soldier 20 0 นาที
Poporing 20 0 นาที
Drainliar 20 0 นาที
Isis 60 0 นาที