ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "moc_fild06"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Condor 30 0 นาที
ChonChon 30 0 นาที
PecoPeco Egg 20 0 นาที
Picky 20 0 นาที
Super Picky 20 0 นาที
PecoPeco 60 0 นาที
Desert Wolf Puppy 50 0 นาที
Drops 20 0 นาที
Muka 40 0 นาที
Yellow Plant 10 15 นาที - 23 นาที
Dragonfly 1 15 นาที - 20 นาที