ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "mjolnir_12"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
[High LV] Mantis 2 5 นาที - 10 นาที
Poporing 20 0 นาที
Rocker 30 0 นาที
Metaller 40 0 นาที
Ambernite 15 0 นาที
Mantis 60 0 นาที
Petit 2 5 นาที - 8 นาที