ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "mjolnir_09"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
ChonChon 15 0 นาที
Wolf 80 0 นาที
Worm Tail 60 0 นาที
Steel ChonChon 40 0 นาที
Rocker 30 0 นาที
Thief Bug Female 60 0 นาที
Horn 90 0 นาที
Stainer 1000 0 นาที
Red Mushroom 1 3 นาที - 5 นาที
Red Mushroom 1 3 นาที - 5 นาที
Red Mushroom 1 3 นาที - 5 นาที
Red Mushroom 1 3 นาที - 5 นาที
Red Mushroom 1 3 นาที - 5 นาที
Red Mushroom 1 3 นาที - 5 นาที
Red Mushroom 1 3 นาที - 5 นาที
Red Mushroom 1 3 นาที - 5 นาที
Red Mushroom 1 3 นาที - 5 นาที
Red Mushroom 1 3 นาที - 5 นาที
Red Mushroom 1 3 นาที - 5 นาที