ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "mjolnir_07"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
[High LV] Coco 2 5 นาที - 10 นาที
Poporing 20 0 นาที
Lunatic 20 0 นาที
Ambernite 30 0 นาที
Coco 60 0 นาที
Horn 60 0 นาที
Green Plant 1 3 นาที - 5 นาที
Green Plant 1 3 นาที - 5 นาที
Red Mushroom 1 3 นาที - 5 นาที
Red Mushroom 1 3 นาที - 5 นาที
Blue Plant 2 6 นาที - 9 นาที
Green Plant 1 3 นาที - 5 นาที
Green Plant 1 3 นาที - 5 นาที
Green Plant 1 3 นาที - 5 นาที
Green Plant 1 3 นาที - 5 นาที
Green Plant 1 3 นาที - 5 นาที