ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "mjo_dun03"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
[High LV] Skeleton Worker 2 5 นาที - 10 นาที
Evil Druid 5 5 นาที - 7 นาที
Martin 20 0 นาที
Myst 60 0 นาที
Skeleton Worker 80 0 นาที