ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "mjo_dun01"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
[High LV] Martin 2 5 นาที - 10 นาที
Familiar 40 0 นาที
Drainliar 30 0 นาที
Martin 40 0 นาที
Tarou 60 0 นาที