ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "lou_dun03"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
[High LV] Zhu Po Long 2 5 นาที - 10 นาที
Yao Jun 75 2 นาที - 3 นาที
Zhu Po Long 75 2 นาที - 3 นาที
Yao Jun 30 0 นาที
Zhu Po Long 30 0 นาที
Mao Guai 15 0 นาที
Green Maiden 30 1 นาที - 2 นาที
White Lady 1 117 นาที